Vaccination mot influensa – information för dig som är gravid (svenska)

Faktabladet om influensavaccination är ett stöd för de som arbetar med gravida. Faktabladet kan till exempel laddas ner och delas ut på mödravårdscentraler. Reviderad version från september 2016.

Andra språk

Faktabladet finns även på följande språk: engelska.

Faktabladet har även översatts till ett antal andra språk av smittskyddsenheterna i Region Skåne, Stockholms Läns Landsting och Västra Götalandsregionen.

Kontakt: influensarapport@folkhalsomyndigheten.se

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2016-09-06
  • Antal sidor: 1
  • Artikelnummer: 16041

Öppna publikationen

Gå till toppen av sidan