24 lärande exempel om tillgänglighet i barnhälsovården (2018–2020)

Lyssna

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har sammanställt ett urval av lärande exempel från de insatser som regionerna har genomfört inom ramen för statens och SKR:s överenskommelser om insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården. Insatserna genomfördes mellan 2018 och 2020 och publikationen har tagits fram i nära samarbete med företrädarna för regionernas lokala barnhälsovårdsenheter.

Med stöd av de statsbidrag som delades ut, genomförde regionerna ett sextiotal olika insatser i form av exempelvis resursförstärkning, kompetenshöjning till personal, utökad samverkan och genom att vidareutveckla redan befintliga arbetssätt.

Tanken med insatserna var att stärka stödet till barn och barnfamiljer i allmänhet, men särskilt stödet till dem med sämre hälsa och tandhälsa och till dem som bor i områden med socioekonomisk utsatthet eller lägre vaccinationstäckning.

Genom publikationen kan regionerna dra nytta av varandras erfarenheter och därigenom få inspiration till det fortsatta arbetet med att göra barnhälsovården mer tillgänglig för små barn och deras föräldrar i hela samhället.

Publikationen riktar sig i första hand till personal inom barnhälsovården, beslutsfattare och verksamhetsutvecklare.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen
Publicerad:
Antal sidor: 38
Artikelnummer: 21070