Alkoholpolitiska åtgärder kan minska självmord

Lyssna

I Sverige är det ungefär 1100 personer som tar sina liv årligen. Det finns ett samband mellan självmord och alkoholkonsumtion. I en litteraturöversikt av Xuan med kollegor (2016) undersöktes sambandet mellan alkoholpolitiska åtgärder och självmord.

Faktabladet, från Utblick Folkhälsa, riktar sig till politiker och beslutsfattare och andra som arbetar med självmordsprevention eller alkoholfrågor, exempelvis ANDT-samordnare.

Utblick folkhälsa

Utblick folkhälsa är en serie som erbjuder läsaren en snabb överblick av olika områden. Varje blad sammanfattar en relevant forskningsstudie av god kvalitet i en målgruppsanpassad text, begränsad till en sida.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 17006