Indikatorlabbet (ANDT)

Indikatorlabbet är en statistikdatabas där utvecklingen inom alkohol, narkotika, dopning och tobak kan följas genom ett stort antal indikatorer som är kopplade till ANDT-strategins olika mål.

Till Indikatorlabbet

Om Indikatorlabbet

I Indikatorlabbet kan du själv ta fram data om utvecklingen inom ANDT, t.ex. data som visar:

  • tillgång till alkohol och tobak, till exempel utifrån pris eller antal försäljningsställen
  • kommunernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen
  • användning av alkohol, narkotika, dopning och tobak
  • kommunernas ANDT-förebyggande arbete
  • skador utifrån eget och andras bruk av alkohol och narkotika
  • vårdade samt dödsfall kopplade till alkohol, narkotika och tobak.
Gå till toppen av sidan