Indikatorlabbet – utvecklingen inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel i siffror

Här hittar du bland annat bakgrundsinformation om Indikatorlabbet samt användarstöd i form av instruktionsfilmer. Om du vill stödja andra att använda Indikatorlabbet finns det övningar till hands. Du hittar även inspiration i hur andra har använt labbet i sitt uppföljningsarbete.

  • I Indikatorlabbet finns data som stödjer dig i ditt arbete med kartläggning, uppföljning och analys av förändringar och trender inom alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar (ANDTS).

  • För att du lättare ska kunna använda Indikatorlabbet och få ut så mycket kunskap som möjligt har vi samlat material som kan hjälpa dig i ditt arbete.

  • Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om Indikatorlabbet.