Att inte bara överleva utan att faktiskt också leva – En kartläggning om ungas psykiska hälsa – Kortversion

Lyssna

I denna kortversion sammanfattas resultaten av kartläggningen Att inte bara överleva utan faktiskt också leva, som genomförts i samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Kortversionen redogör för uppdragets utformning och genomförande, sammanfattar några viktiga begrepp och ger en övergripande bild av hälsoläget utifrån flera datakällor.

Det centrala i rapporten är ungas egna röster och erfarenheter, som illustreras genom berättelser om psykisk hälsa och ohälsa, vad som påverkar hälsan och hur unga hanterar dåligt mående. Dessutom lyfts de ungas behov och egna förslag som skulle skapa bättre förutsättningar för deras psykiska hälsa. Folkhälsomyndigheten och MUCF har utifrån de ungas tankar och inspel tagit fram förslag på vad som är viktigt i det fortsatta utvecklingsarbetet. Kartläggningen innehåller förslag på en rad förbättringar inom till exempel skolan, fritiden och hälso- och sjukvården, och riktar sig till offentliga aktörer, civilsamhället och verksamheter som påverkar barns och ungas förutsättningar för en god och jämlik psykisk hälsa.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 26
Artikelnummer: 23199