Kunskapsstöd om att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid

Lyssna

På denna sida hittar du kunskapsstöd om att främja psykisk hälsa uppdelat på olika åldersgrupper och arenor. Observera att en del material kan passa under flera rubriker.

Genvägar till innehåll på sidan:

  • Barn och unga innehåller kunskapsstöd som handlar om att stärka psykisk hälsa bland små barn och barn i risk
  • Skola och utbildning innehåller kunskapsstöd som rör förskola och skola.
  • Arbetsliv och sysselsättning innehåller kunskapsstöd som rör hur man kan arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande inom arbetslivet, företagshälsovården och studenthälsan.
  • Äldre innehåller kunskapsstöd som beskriver hur aktörer som möter äldre inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, samt äldre själva och anhöriga, kan stärka psykisk hälsa.
  • Suicidprevention innehåller kunskapsstöd om hur olika aktörer i samhället kan arbeta för att förhindra och förebygga självmord.
  • Socialt deltagande, normer, och stigma innehåller kunskapsstöd om hur man kan arbeta mot negativa normer och stigma kring psykisk ohälsa samt för att öka socialt deltagande bland flyktingar.
  • Implementering innehåller kunskapsstöd som beskriver hur arbete med att implementera ny kunskap och nya metoder med syfte att främja befolkningens hälsa kan genomföras.

Kunskapsstöd: små barn

De första åren i ett barns liv lägger en viktig grund för den psykiska hälsan senare i livet. Därför är det viktigt med tidiga insatser för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga. Förutom föräldrar och andra viktiga vuxna är förskolan och skolan viktiga arenor för hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Kunskapsstöd: skola och utbildning

Kunskapsstöd: arbetsliv och sysselsättning

Här finner du kunskapsstöd som rör hur man kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande inom arbetslivet, företagshälsovården och studenthälsan.

Kunskapsstöd: äldre

Psykisk ohälsa är inte en naturlig del av åldrandet, utan går att förebygga. Social gemenskap och stöd, fysisk aktivitet, goda matvanor och en meningsfull vardag är viktiga faktorer för ett hälsosamt åldrande. Här finner du kunskapsstöd som beskriver hur aktörer som möter äldre såsom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, samt äldre själva och anhöriga på olika sätt kan stärka psykisk hälsa.

Kunskapsstöd: Suicidprevention

Här finner du kunskapsstöd om hur politiska åtgärder, samt insatser via aktörer i samhället kan arbeta för att förhindra och förebygga självmord.

Kunskapsstöd: socialt deltagande, normer, och stigma

Här finner du kunskapsstöd om hur man kan arbeta mot negativa normer och stigma kring psykisk hälsa samt för att öka socialt deltagande bland flyktingar.

Kunskapsstöd: implementering

Här finner du kunskapsstöd som beskriver hur du kan implementera ny kunskap och nya metoder med syfte att främja befolkningens hälsa.