Att lyckas med hivprevention – vägledning för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av hivpreventivt arbete

Lyssna

Det kan vara svårt att veta om projekt och insatser utvecklas på rätt sätt och om man faktiskt är på väg mot sina mål. Vägledningen Att lyckas med hivprevention kan användas av alla som arbetar med hivpreventiva projekt och insatser inom landsting, kommun och civila samhällets organisationer för att kvalitetssäkra arbetet.

I vägledningen ingår ett frågeformulär som efter att ha besvarats ger en tydlig bild av projektets förutsättningar att nå önskat resultat. Frågeformuläret finns även i form av en interaktiv arbetsbok (Arbetsbok Att lyckas med hivprevention) som kan laddas ner för och fyllas i digitalt och sparas eller skrivas ut.

Vägledningen finns för kostnadsfri nedladdning eller kan beställas i tryckt form för 100 kr plus porto.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 104
Artikelnummer: 16120