Att mäta stigmatisering vid psykisk ohälsa och suicid

Lyssna

Att mäta attityder, kunskaper och beteenden till personer med psykisk ohälsa är viktigt när man arbetar för att minska stigmatisering. I detta faktablad sammanfattar och diskuterar vi olika för- och nackdelar med att använda befintliga frågeformulär för att mäta stigmatisering. Faktabladet riktar sig främst till personer som är verksamma inom områdena folkhälsa, psykisk hälsa och suicidprevention i regioner, kommuner och organisationer.

Relaterade faktablad

Det här kan vi göra för att minska stigmatisering av psykisk ohälsa

Stigmatisering kopplad till psykisk ohälsa

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 20123-1