Det här kan vi göra för att minska stigmatisering av psykisk ohälsa

Lyssna

För att minska stigmatisering av personer med psykisk ohälsa behövs långsiktiga strategier och samordnade insatser som systematiskt genomförs på flera nivåer i samhället. I detta faktablad beskriver vi vad som är viktigt att tänka på i arbetet med att genomföra insatser. Faktabladet riktar sig främst till dig som arbetar med folkhälsa, speciellt med främjande och förebyggande arbete inom psykisk hälsa och suicidprevention i regioner, kommuner och organisationer.

Relaterade faktablad

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 20123-3