Stigmatisering kopplad till psykisk ohälsa

Lyssna

I arbetet med att förebygga psykisk ohälsa och suicid är insatser för att minska stigmatiseringen av personer med psykisk ohälsa en viktig del. Stigma har negativa konsekvenser för samhället i stort men också för den enskilda individen. I detta faktablad beskriver vi vad stigmatisering är och vilka konsekvenser det har. Faktabladet riktar sig främst till dig som arbetar med folkhälsa, speciellt med främjande och förebyggande arbete inom psykisk hälsa och suicidprevention i regioner, kommuner och organisationer.

Relaterade faktablad

Det här kan vi göra för att minska stigmatisering av psykisk ohälsa

Att mäta stigmatisering vid psykisk ohälsa och suicid

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 20123-2