Att vara närstående till någon med spelproblem – Kunskapsstöd för att förebygga spelproblem

Lyssna

Broschyren presenterar kunskap om hur spelproblem orsakar negativa ekonomiska, sociala och hälsomässiga konsekvenser för närstående till personer med spelproblem. Syftet är att skapa medvetenhet om de närståendes situation och behov av stöd. Den riktar sig till dig som beslutar om eller arbetar med åtgärder för att förebygga spelproblem, men även till dig som arbetar inom verksamheter där du möter personer som kan ha problem med spel om pengar eller är närstående.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 16
Artikelnummer: 22304