Folkhälsomyndighetens verksamhet under 2020 har dominerats av arbetet med covid-19, där myndigheten har spelat en central roll i hanteringen av pandemin på nationell nivå. Stora delar av myndigheten har involverats utifrån våra olika uppdrag inom folkhälsoområdet. Trots det stora fokus som har lagts på hanteringen av pandemin har en mycket stor del av Folkhälsomyndighetens övriga uppgifter och särskilda uppdrag kunnat genomföras under året.

Relaterad läsning

Folkhälsomyndighetens styrdokument