Årsredovisning 2023

Lyssna

En god hälsa i befolkningen är en av de grundläggande faktorerna för samhällets utveckling. På befolkningsnivå förbättras hälsan i Sverige. Till exempel minskar dödligheten i de vanligaste dödsorsakerna som hjärtinfarkt, stroke och cancer, liksom risken att dö innan 65 års ålder. Men hälsan skiljer sig åt mellan olika grupper och kvinnor med låg socioekonomisk position har tvärtemot övriga grupper haft en negativ utveckling.

Under året har WHO deklarerat att covid-19 inte längre utgör ett internationellt akut hot mot människors hälsa. Folkhälsomyndighetens uppdrag, att verka för god och jämlik hälsa i hela befolkningen är mer angelägen än på länge.

Under 2023 har myndigheten utifrån vårt uppdrag arbetat systematiskt i samtliga tolv verksamhetsområden. Arbetet i flera av regeringens folkhälsosatsningar har varit särskilt prioriterat.

Relaterad läsning

Folkhälsomyndighetens styrdokument

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 125
Artikelnummer: 24005