Äldre personer som lever med hiv – en kartläggande litteraturöversikt om hälsa, livsvillkor, livskvalitet och utmaningar

Lyssna

Den här rapporten är en kartläggande litteraturöversikt av forskning om hälsa, livsvillkor, livskvalitet och utmaningar för personer som lever med hiv och är 60 år eller äldre. Frågor som utforskas handlar om upplevelser, förutsättningar och utmaningar som är viktiga för att trygga ett gott liv för äldre med hiv.

Resultaten visar på hälsoutmaningar för äldre personer med hiv. Dessa utmaningar kan relateras till olika kroppsliga symtom och fysisk förmåga, förutsättningar för att klara av aktiviteter i det dagliga livet samt kognitiva och psykosociala aspekter. Rapporten visar att hälsa, livsvillkor och livskvalitet bland äldre personer som lever med hiv främst har studerats med kvantitativa forskningsmetoder.

Rapporten baseras på 20 studier som är genomförda i främst USA, EU och Kanada.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 24056