Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

Lyssna

Denna broschyr innehåller sammanfattningar av behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. De omfattar handläggning av i övrigt friska individer i öppenvården och utgår från vanliga infektioners förväntade förlopp. Rekommendationerna är avsedda som beslutsstöd till sjukvården och den behandlande läkaren, men ersätter inte den kliniska bedömningen av en individuell patient.

Dessutom inleds broschyren med två avsnitt som beskriver tecken på allvarlig infektion hos vuxna och hos barn. Syftet med dessa avsnitt är att läkare och sjuksköterskor i öppenvård och inom telefonrådgivning lättare ska uppmärksamma när det finns risk för ett mer allvarligt förlopp och kunna ge förslag på adekvat handläggning.

Broschyren är framtagen av Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Nationell arbetsgrupp Strama. Fullständiga behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner är publicerade av Läkemedelsverket.

lakemedelsverket.se

Avsnittet om tecken på allvarlig infektion hos vuxna har tagits fram av Nationell arbetsgrupp Strama år 2018. Fullständigt dokument återfinns på Strama.se

strama.se

Avsnittet om tecken på allvarlig infektion hos barn bygger på diskussioner under ett expertmöte på Smittskyddsinstitutet (numera Folkhälsomyndigheten) år 2012. Fullständigt dokument återfinns på Folkhälsomyndigheten.

Relaterad läsning

Tryckta broschyrer

Det är Nationell arbetsgrupp Strama som trycker upp och distribuerar broschyrerna i A4-format. För frågor angående tryckta broschyrer, vänd er till er lokala Stramagrupp i ert landsting/region. Folkhälsomyndigheten trycker inte upp broschyrer.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 56
Artikelnummer: 22259