Läs behandlingsrekommendationer, bakgrunder samt presentationer från Läkemedelsverket.

Antibiotika vid borreliainfektion

Antibiotika vid faryngotonsilliter i öppenvård

Antibiotika vid nedre luftvägsinfektioner i öppenvård

Antibiotika vid sexuellt överförbara bakteriella infektioner

Antibiotikabehandling i tandvården

Antibiotikaprofylax i tandvården

Läkemedel vid akne

Läkemedel vid bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner

Läkemedel vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Läkemedel vid otit

Läkemedel vid rinosinuit

Läkemedel vid sjukhusförvärvad pneumoni

Läkemedel vid urinvägsinfektioner i öppenvård

Läs mer om behandlingsrekommendationer

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer

Broschyr med sammanfattade behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

Strama har utvecklat en app som innehåller dessa behandlingsrekommendationer