Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner

Lyssna

Läkemedelsverket utarbetar rekommendationer för läkemedelsbehandling i samarbete med specialister från sjukvården. Behandlingsrekommendationerna är baserade på aktuell vetenskap och erfarenhet. Ämnesvalet görs bland annat utifrån önskemål från sjukvården.

Läs behandlingsrekommendationer, bakgrunder samt presentationer från Läkemedelsverket.

Läs mer

Publikation