Befolkningsinriktade insatser kan förebygga suicid

Lyssna

Suicid (självmord) kan förebyggas genom insatser som begränsar tillgången till medel och metoder för suicid och screening för depression av personer med suicidrisk. Även förebyggande insatser på arbetsplatser och program som kombinerar flera insatser kan förebygga suicid. Det visar en systematisk översikt om befolkningsinriktade och samhällsbaserade insatser som Folkhälsomyndigheten sammanfattat i serien Utblick folkhälsa.

Det här bladet riktar sig till beslutsfattare och andra som arbetar med suicidprevention på nationell, regional eller lokal nivå.

Relaterad läsning

Flera insatser kan förebygga suicid

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 23010