Bra att veta om ditt barn är ovaccinerat (polska)

Lyssna

Ett informationsblad på polska till föräldrar med barn som av olika anledningar inte vaccinerats mot sjukdomarna som ingår i det svenska vaccinationsprogrammet.

Svensk version: Bra att veta om ditt barn är ovaccinerat
Via länken finns faktabladet att lada ned på andra språk.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 19059-4