Bra att veta om mässling, påssjuka och röda hund (arabiska)

Lyssna

Ett faktablad till vårdnadshavare om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund i det svenska vaccinationsprogrammet.

Dessa sjukdomar är mycket smittsamma och kan vara allvarliga för barn. Att vaccinera barnet är det mest effektiva skyddet mot sjukdomarna.

Svensk version: Bra att veta om mässling, påssjuka och röda hund

Via länken finns även faktabladet på andra språk.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 21057