Ett faktablad till vårdnadshavare om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund i det svenska vaccinationsprogrammet.

Dessa sjukdomar är mycket smittsamma och kan vara allvarliga för barn. Att vaccinera barnet är det mest effektiva skyddet mot sjukdomarna.

Faktabladet på olika språk

Arabiska, Dari, Engelska, Somaliska, Tigrinja, Uzbekiska.

Relaterad läsning