Den ekonomiska tillgängligheten till alkohol har ökat – undantaget vin – Indikator för ekonomisk tillgänglighet

Lyssna

Faktabladet beskriver en indikator om ekonomisk tillgänglighet till alkohol som Folkhälsomyndigheten har tagit fram. Indikatorn visar förhållandet mellan Systembolagets priser på alkoholdrycker och hushållens disponibla inkomst. Det vill säga hur många liter ren alkohol som hushållen kan köpa för sin inkomst. Den kan användas för att följa och analysera utvecklingen av den ekonomiska tillgängligheten samt som underlag till beslut om policyåtgärder.

Faktabladet riktar sig till beslutsfattare och personer som arbetar med förebyggande arbete inom alkoholområdet.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 22245