Publikationer inom området ANDTS

Lyssna

Här listas de publikationer inom området alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar, som har publicerats av Folkhälsomyndigheten de senaste åren.

För äldre publikationer inom området ANTDS och publikationer inom andra områden gå till sidan Publikationer och material.

Publicerat under 2023

Publicerat under 2022

Publicerat under 2021

Publicerat under 2020

Publicerat under 2019