Forskningssammanställning om digital medieanvändning och psykisk, fysisk och sexuell hälsa samt levnadsvanor bland barn och unga

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag inhämtat och sammanställt kunskap om hälsoeffekter av digital medieanvändning bland barn och unga. Uppdraget inkluderar att ta fram en kunskapssammanställning om samband mellan digitala medier och hälsa (psykisk, fysisk och sexuell hälsa samt kognitiv utveckling) för åldrarna 0–25 år, i samarbete med Mediemyndigheten.

I den här rapporten ger vi en mer utförlig presentation av den kunskap som bygger på sammanställd forskning om psykisk, fysisk och sexuell hälsa och levnadsvanor i förhållande till användningen av digitala medier bland barn och unga i åldrarna 0–25 år.

Rapporten vänder sig till personer vid myndigheter, regioner, kommuner, näringsliv, civilsamhälle, universitet och högskolor, som vill fördjupa sig i Folkhälsomyndighetens sammanställning av vetenskaplig litteratur.

Forskningssammanställningen är en underlagsrapport till rapporten Digitala medier och barns och ungas hälsa.

Bilagor

Bilaga 2 – Sökstrategier för frågeområden (PDF, 1 MB)

Bilaga 3 – Kvalitetsgranskning av översikter (PDF, 221 kB)

Bilaga 4 – Kvalitetsgranskning av primärstudier (PDF, 205 kB)

Bilaga 5 – Exkluderade översikter per frågeområde (PDF, 548 kB)

Ytterligare 3 bilagor finns att beställa via e-post info@folkhalsomyndigheten.se

Ange i mejlet: "Forskningssammanställning om digital medieanvändning och psykisk, fysisk och sexuell hälsa samt levnadsvanor bland barn och unga, 24087"

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 161
Artikelnummer: 24087