Efterlevnaden av regler om spårbarhet av cigaretter En kartläggning i samarbete med kommuner i Sverige

Lyssna

Regler om spårbarhetssystem och säkerhetsmärkning av tobaksvaror, infördes i lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088), LTLP i maj 2019. Syftet är att motverka illegal handel med tobaksvaror som tillverkas i eller importeras till den inre marknaden.

I denna rapport presenteras den kartläggning av cigaretters spårbarhet Folkhälsomyndigheten har genomfört i samarbete med ett stort antal kommuner.

Rapporten vänder sig till dig som arbetar med tobakstillsyn, samt till brottsbekämpande myndigheter.

Relaterad läsning

Spårbarhet av tobaksvaror

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 23172