Ensamhet och hälsa under covid-19-pandemin hos personer över 70 år En kartläggande litteraturöversikt

Lyssna

Litteraturöversikten syftar till att undersöka hur äldre upplever covid-19-pandemin när det gäller ensamhet, levnadsvanor och hälsa samt hur samhällets åtgärder för att minska smittspridningen har påverkat personer som är 70 år eller äldre. Exempel på interventioner som kan mildra effekterna av isolering och smittskyddsåtgärder är bland annat att låta studenter ringa till äldre. Det framkom även att äldre som fått träna på att använda sociala medier hade kommunicerat mer och kände sig mindre ensamma under pandemin än de som inte fått träna på det. Litteraturöversikten är en del av projektet "Hur har folkhälsan påverkats av covid-19-pandemin?"

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 21041