Föräldraskapsfaktorer kan påverka konsumtion av alkohol och relaterade problem hos ungdomar

Lyssna

Faktorer kopplade till föräldraskapet, så kallade föräldraskapsfaktorer, kan utgöra både risk- och skyddsfaktorer för konsumtion av alkohol och relaterade problem hos ungdomar. Det visar en systematisk litteraturöversikt och metaanalys av longitudinella studier på effekterna av föräldraskapsfaktorer på konsumtion av alkohol och relaterade problem hos ungdomar.

Faktabladet, från Utblick Folkhälsa, riktar sig till ANDT-samordnare och tillsynshandläggare för alkohol i kommuner och länsstyrelser och andra som jobbar lokalt och regionalt med alkoholprevention, exempelvis folkhälsostrateger och folkhälsochefer.

Utblick folkhälsa

Utblick folkhälsa är en serie som erbjuder läsaren en snabb överblick av olika områden. Varje blad sammanfattar en relevant forskningsstudie av god kvalitet i en målgruppsanpassad text, begränsad till en sida.

Relaterad läsning

Film: Föräldrar kan påverka ungdomars alkoholkonsumtion

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 02756-2017