Alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar (ANDTS)

Lyssna

Att förebygga användning och skador av alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar (ANDTS) är viktigt för en god och jämlik folkhälsa. Här kan du som arbetar med ANDTS hitta underlag för ditt arbete.

Utvalt innehåll

drogFOKUS 2024

Välkommen till den största nationella konferensen om alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar, 23–24 oktober.

drogFOKUS 2024

Ny sida om ANDTS och brottsförebyggande arbete

Här lyfts beröringspunkter och synergieffekter mellan ANDTS-förebyggande och brottsförebyggande arbete.

Akuellt om ANDTS

Vill du få information om vad som är på gång inom ANDTS-området till din e-postadress? Prenumerera på vårt informationsbrev Aktuellt om ANDTS!

Nyheter

Fler nyheter

Publikationer

  • How does adolescents view snus?

    Publicerad:

    This factsheet summarise how some adolescents view the use of, exposure to, health aspects of and flavouring of snus.

  • Upphettade tobaksvaror

    Publicerad:

    Faktabladet riktar sig till dig som bedriver tillsyn och vägleder om upphettade tobaksvaror.

Fler publikationer