Alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar (ANDTS)

Lyssna

Att förebygga användning och skador av alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar (ANDTS) är viktigt för en god och jämlik folkhälsa. Här kan du som arbetar med ANDTS hitta underlag för ditt arbete.

Utvalt innehåll

Ny vägledning om provsmakning av alkohol

Här kan du som är kommunal alkoholhandläggare läsa mer om vad provsmakning är och vem som får arrangera en provsmakning. Det finns också kompletterande frågor och svar.

Vårt arbete med spelprevention 2023

En återrapportering till regeringen som beskriver hur vi har arbetat med insatser för att förebygga spelproblem under 2023.

Om cannabis och folkhälsa

Vi har sammanfattat aktuell kunskap om cannabis ur ett folkhälsoperspektiv till dig som arbetar med narkotikafrågan.

Nyheter

 • De narkotikarelaterade dödsfallen ökade för första gången på fyra år

  Publicerad:

  Under 2022 ökade antalet dödsfall som orsakats av narkotikaförgiftningar för första gången på fyra år. Oavsiktliga överdoser var den vanligaste dödsorsaken, och opioider var involverade i 86 procent av de fall där man kunnat identifiera substansen.

 • Från årsskiftet ska tobaksfria nikotinprodukter anmälas

  Publicerad:

  Från och med den 1 januari 2024 ska tillverkare och importörer av tobaksfria nikotinprodukter anmäla sina produkter till Folkhälsomyndigheten, och rapportera sin försäljning årligen.

 • Fler personer med problematiskt narkotikabruk än tidigare känt

  Publicerad:

  Genom en ny undersökning har Folkhälsomyndigheten beräknat hur många personer i Sverige som hade ett problematiskt narkotikabruk under åren 2007–2020. Förekomsten varierade mellan 63 000 och 83 000 personer, vilket är högre än vad tidigare undersökningar för samma år har visat.

Fler nyheter

Publikationer

Fler publikationer