Alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar (ANDTS)

Lyssna

Vi arbetar med alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar (ANDTS) ur ett folkhälsoperspektiv, för att förebygga ohälsa. Jämlikhetsperspektivet är centralt eftersom användningen och skadorna av ANDTS skiljer sig åt mellan olika grupper i befolkningen.

Utvalt innehåll

spelprevention.se – ett kunskapsstöd

För dig som arbetar med att förebygga spelproblem. Här finns kunskap om spelproblem och vägledning kring hur problemen kan förebyggas.

Tillsyn och marknadskontroll 2023

Folkhälsomyndigheten upprättar årligen en tillsynsplan och ett program för marknads­kontroll.

Utbildningsinsats om alkohollagen

Tolkningsstöd om alkohollagens bestämmelser om servering av alkohol och alkoholdrycksliknande preparat till dig som arbetar inom alkoholområdet i kommunen.

Nyheter

 • Folkhälsomyndigheten har uppdaterat information om risker med alkoholkonsumtion

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten har uppdaterat informationen om risker med alkoholkonsumtion, och tagit fram frågor och svar riktat till personal som arbetar inom myndigheter, kommuner, regioner samt till övriga aktörer som arbetar förebyggande.

 • Utökad reglering av tobaks- och nikotinprodukter behövs för att skydda barn och unga

  Publicerad:

  Att använda tobaks- och nikotinprodukter är fortsatt vanligt både bland män och kvinnor i Sverige. Bland unga ökar användningen av e-cigaretter och nikotinsnus. För att skydda unga personer från beroende och hälsorisker behövs en mer likvärdig lagreglering av tobaks- och nikotinprodukter, anser Folkhälsomyndigheten.

 • Fler varianter av droger i Europa ökar risken för ohälsa

  Publicerad:

  Tillgängligheten till narkotika är fortsatt hög i Europa, samtidigt som den illegala tillverkningen växer. Enligt en ny rapport från EU:s narkotikabyrå EMCDDA ökar varianterna av de syntetiska drogerna, vilket kan innebära stora hälsorisker. Även riskerna med den ökande användningen av lustgas som berusningsmedel lyfts.

Fler nyheter

Publikationer

Fler publikationer