Alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar (ANDTS)

Lyssna

Att förebygga användning och skador av alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar (ANDTS) är viktigt för en god och jämlik folkhälsa. Här kan du som arbetar med ANDTS hitta underlag för ditt arbete.

Utvalt innehåll

Den svenska narkotikasituationen 2023

En sammanställning av narkotikasituationen i Sverige baserat på data som rapporterats till EU:s narkotikamyndighet.

Om cannabis och folkhälsa

Vi har sammanfattat aktuell kunskap om cannabis ur ett folkhälsoperspektiv till dig som arbetar med narkotikafrågan.

Problematiskt narkotikabruk i Sverige 2007–2020

Ett kunskapsunderlag om förekomsten av problematiskt narkotikabruk, på nationell och regional nivå samt ur ett jämlikhetsperspektiv.

Nyheter

 • De narkotikarelaterade dödsfallen ökade för första gången på fyra år

  Publicerad:

  Under 2022 ökade antalet dödsfall som orsakats av narkotikaförgiftningar för första gången på fyra år. Oavsiktliga överdoser var den vanligaste dödsorsaken, och opioider var involverade i 86 procent av de fall där man kunnat identifiera substansen.

 • Från årsskiftet ska tobaksfria nikotinprodukter anmälas

  Publicerad:

  Från och med den 1 januari 2024 ska tillverkare och importörer av tobaksfria nikotinprodukter anmäla sina produkter till Folkhälsomyndigheten, och rapportera sin försäljning årligen.

 • Fler personer med problematiskt narkotikabruk än tidigare känt

  Publicerad:

  Genom en ny undersökning har Folkhälsomyndigheten beräknat hur många personer i Sverige som hade ett problematiskt narkotikabruk under åren 2007–2020. Förekomsten varierade mellan 63 000 och 83 000 personer, vilket är högre än vad tidigare undersökningar för samma år har visat.

Fler nyheter

Publikationer

 • Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag – Insatser för att förebygga spelproblem

  Publicerad:

  I Folkhälsomyndighetens återrapport för speluppdraget under 2023 lyfts det stora behovet av en fortsatt uppföljning av spelande och spelproblem. Vikten av att ungas spelande adresseras och behovet att ytterligare stärka det lokala, regionala och ideella spelförebyggande arbetet är andra slutsatser i rapporten.

 • Den svenska narkotikasituationen 2023

  Publicerad:

  Rapporten sammanfattar Sveriges narkotikasituation under 2022 (delvis 2023) och innehåller till största del uppgifter som Folkhälsomyndigheten tillsammans med flera andra myndigheter rapporterat in till EU:s narkotikamyndighet, EMCDDA, år 2023.

Fler publikationer