Första hjälpen till psykisk hälsa ökar kunskaper och beredskapen att hjälpa

Lyssna

Utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa (Mental Health First Aid, MHFA) ökar deltagarnas kunskaper om psykisk ohälsa samt tilltron till och beredskapen att bemöta personer med psykisk ohälsa. Däremot är kunskapsläget oklart för effekterna på personer som fått stöd av så kallade ”första hjälpare”. Det visar en systematisk litteraturöversikt och metaanalys om effekter av utbildningsprogrammet och som Folkhälsomyndigheten sammanfattat i serien Utblick folkhälsa.

Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) är ett standardiserat utbildningsprogram som riktar sig till allmänheten och olika människonära professioner inom till exempel omsorg, skola, räddningstjänst och polis. Programmet tillhandahålls i Sverige av Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP).

Bladet riktar sig till dig som arbetar med folkhälsa, speciellt med frågor om psykisk hälsa i kommuner, regioner och organisationer.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 23063