Hälsoeffekter av värmeböljor – En kunskapssammanställning

Lyssna

Den här publikationen är en kunskapssammanställning om hälsoeffekter av värme och av vetenskapligt förankrade råd för att hantera negativa hälsoeffekter av höga temperaturer i Sverige.

Kunskapsläget när det gäller effekterna av värmeböljor i Sverige är relativt omfattande, där ett stort antal studier de senaste tio åren funnit effekter av värme på både dödlighet och sjuklighet.

Förebyggande insatser kan minska ohälsa och dödlighet som orsakas av värmeböljor och rapporten redovisar ett antal åtgärder som kan stärka samhällets såväl som enskilda personers förmåga att hantera en värmebölja.

Kunskapssammanställningen har tagits fram av Avdelningen för hållbar hälsa vid Umeå universitet på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Publikationen utgör ett underlag i Folkhälsomyndighetens uppdrag att förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot samt vårt arbete med samhällets anpassning till ett förändrat klimat och beredskap vid värmebölja. Publikationen kan också utgöra ett kunskapsstöd för tjänstepersoner, beslutsfattare och sakkunniga på nationell, regional och lokal nivå i deras arbete med förebyggande insatser, hälso- och sjukvård samt beredskap.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 22084