Hiv i skuggan av utanförskap – En intervjustudie med migranter som lever med hiv i Sverige

Lyssna

Folkhälsomyndighetens rapport ger kunskap om migranters upplevelser av att leva med hiv i Sverige, med fokus på mötet med hälso- och sjukvården, socialtjänsten och annan offentlig verksamhet. Frågor som utforskas handlar om livsvillkor, behov, bemötande och utmaningar. Rapporten är baserad på intervjuer med 20 personer mellan 20 och 59 år som lever med hiv och är födda i 14 olika länder.

Intervjustudien visar att de flesta utmaningar som migranter som lever med hiv möter är kopplade till deras status som migranter snarare än hivstatusen. Deltagarna upplever att grundläggande rättigheter och välfärdssystemet i Sverige ger möjligheter till bättre livsvillkor och vård för personer som lever med hiv än vad hemlandet kunde erbjuda. Rättigheterna för hbtqi-personer beskrivs som omvälvande och har skapat trygghet för flera deltagare. Samtidigt utmanas många i vardagen av språkliga och strukturella hinder i mötet med myndigheter. Rasism, främlingsfientlighet och diskriminering begränsar möjligheterna i det nya landet och resulterar i utanförskap.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 22223