Rapporten beskriver erfarenheter och insikter från ungdomar om snus och snusanvändning, framförallt nikotinsnus. Den baseras på intervjuer med 25 ungdomar mellan 13 och 19 år om användning, exponering, hälsa och smaksättning av snus. Rapporten vänder sig till dig som arbetar med hälsofrämjande eller förebyggande insatser inom skolor, kommuner, länsstyrelser och regioner.

Relaterad läsning

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 8 april 2022
  • Uppdaterad: -
  • Artikelnummer: 22055