Information om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter

Lyssna

Detta informationsblad riktar sig till dig som säljer eller tänker börja sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter (detaljhandlare).

Informationsbladet ger dig inte all information om de bestämmelser du måste ha kunskap om när du bedriver detaljhandel med dessa produkter.

Översättningar till andra språk

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 22147