Vägledning för tillsyn över handel med e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Lyssna

För dig som arbetar med tillsyn av handeln med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare på en kommun eller länsstyrelse har vi tagit fram vägledning för tillsynen.

Kommunen utövar tillsyn när det gäller bland annat hälsovarningar, produktpresentation, åldersgräns och egenkontroll på försäljningsställen. Vi har tagit fram följande material som stöd för kommunernas tillsyn över handeln med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Stöd för kommunernas tillsyn över handeln

Tillsynsansvar och underrättelser

Märkning

Egenkontroll

Ålderskontroll

Läs mer

Informationsblad