Information om identitetsmärkning och säkerhetsmärkning

Lyssna

Detta informationsblad riktar sig till dig som säljer tobaksvaror till konsumenter. Du får information om egenkontrollen av identitetsmärkningen och säkerhetsmärkningen.

Relaterad läsning

Plan för tillsynsvägledning enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter 2022-2024

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 20037-2