I rapporten beskrivs tre scenarier för fortsatt spridning av covid-19, fram till 1 september 2021. Rapporten är en del i regeringsuppdraget att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av covid-19.

Uppdrag till Folkhälsomyndigheten att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av covid-19 (Regeringen.se)

Tre scenarier

Vi har tagit fram tre scenarier för fortsatt spridning av covid-19, fram till 1 september 2021.

Detaljerade utdata scenario 0, covid-19 2020-2021 (Excel, 352 kB)

Detaljerade utdata scenario 1, covid-19 2020-2021 (Excel, 731 kB)

Detaljerade utdata scenario 2, covid-19 2020-2021 (Excel, 783 kB)

Relaterad läsning