Kartläggning av den nordiska antibiotikamarknaden

Lyssna

En nordisk kartläggning av kliniskt prioriterade antibiotika med risk för otillräcklig tillgänglighet visar på osäker tillgång till ett flertal medicinskt viktiga antibiotika, speciellt smalspektrumantibiotika och barnformuleringar.

Resultaten visar på märkbara skillnader i produktutbud mellan de nordiska länderna, trots liknande medicinska behov. Faktabladet riktar sig till berörda aktörer som vill läsa mer.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 3
Artikelnummer: 24050