Nordiskt samarbete om bättre och mer hållbar tillgång till antibiotika Förslag till nordiskt samarbete om bättre och mer hållbar tillgång till antibiotika

Lyssna

Folkhälsomyndigheten föreslår prioriterade åtgärder för att stärka tillgången till antibiotika som är lämpliga för samarbete på nordisk nivå. Ett nordiskt samarbete skulle kunna stärka tillgången till befintliga antibiotika.

Faktabladet riktar sig till berörda aktörer som vill läsa mer.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 3
Artikelnummer: 24118