Kunskap om tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar – Återredovisning av regeringsuppdrag

Lyssna

Rapporten innehåller en sammanställning av befintlig kunskap om tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar i form av brukets omfattning, hälsorisker, sjukdomsbörda och dödlighet samt samhällskostnader. Skadeverkningarna beskrivs i relation till varandra utifrån vetenskaplig grund.

Sammanställningen visar att kunskapsläget om tobaks- och nikotinprodukters hälsorisker varierar, bland annat beroende på hur länge produkten funnits på marknaden, hur många som använder den och hur mycket forskning som finns.

Rapporten är en återredovisning av regeringsuppdraget att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om olika tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar som Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering fick i mars 2022. Den kan även vara av intresse för andra aktörer som arbetar med tobaks- och nikotinrelaterade frågor lokalt, regionalt och nationellt.

Bilaga

Tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar – Bilaga 1: Kompletterande kartläggning av systematiska litteraturöversikter (PDF, 470 kB)

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 37
Artikelnummer: 23132