Livsvillkorens och levnadsvanornas betydelse för hälsan i klimakteriet

Lyssna

I detta faktablad sammanfattar Folkhälsomyndigheten en kartläggning av litteraturöversikter om livsvillkorens och levnadsvanornas påverkan på hälsan hos kvinnor i klimakteriet.

Ett större antal översiktsartiklar inkluderades om levnadsvanor jämfört med livsvillkor (åtta respektive två stycken). Båda artiklar inom området livsvillkor var om arbetsförhållanden. Sammantaget har denna kartläggning identifierat få relevanta översikter där samband mellan livsvillkor och levnadsvanor och klimakteriet har studerats. Folkhälsomyndigheten arbetar vidare med kvinnors hälsa i klimakteriet.

Det här faktabladet riktar sig till aktörer som arbetar med kvinnors hälsa och klimakteriet. Vi hoppas att resultat från denna kartläggning kan bidra till att vidareutveckla arbetet inom området klimakteriet och hälsa.

Relaterad läsning

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 24066