Medierapportering om en känd persons självmord kan leda till fler självmord

Lyssna

Rapportering i media om en känd persons självmord, eller om det tillvägagångssätt som användes, kan leda till en ökning av självmord i befolkningen. En generell rapportering om självmord i media tycks däremot inte öka risken för fler självmord i befolkningen. Det visar en systematisk litteraturöversikt och metaanalys som undersökt effekterna av medierapporteringen om självmord och som Folkhälsomyndigheten sammanfattat i serien Utblick folkhälsa.

Resultaten framhåller vikten av att följa de etiska riktlinjerna för ansvarsfull medierapportering om självmord. Dessa handlar bland annat om att avstå från upprepad rapportering om ett självmord och att undvika redovisning av specifika självmordsmetoder samt att vara speciellt återhållsam vid rapportering om en känd persons självmord.

Faktabladet riktar sig till beslutsfattare och tjänstemän som arbeta med suicidprevention på regional och lokal nivå. Den riktar sig också till personer som rapporterar om suicid, exempelvis journalister.

Relaterad läsning

Psykisk hälsa och suicidprevention

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 23061