Minskad stigmatisering gynnar hela arbetsplatsen – Ett material om stigma och psykiatriska tillstånd för dig som är arbetsgivare

Lyssna

Stigmatisering av personer med psykiatriska tillstånd i arbetslivet går att minska, men det tar tid. Arbetsgivare har en viktig roll i detta. I detta material beskriver vi vad stigmatisering är, vilka konsekvenser det kan få och hur arbetsgivare kan arbeta för att förändra. Ju mer kunskap arbetsgivare har om psykiatriska tillstånd och stigmatisering, desto större är möjligheterna att förebygga, ge tidigt stöd och skapa inkluderande arbetsmiljöer.

Med detta material riktar vi oss främst till arbetsgivare och specifikt till HR-personal. Det kan även vara användbart för dig som arbetar med folkhälsa, speciellt med främjande och förebyggande arbete inom psykisk hälsa och suicidprevention i regioner, kommuner och organisationer.

Beställ publikation

Lägg i varukorg (fhm.ljungbergs.se)

Relaterad läsning

Material och stöd inom området stigmatisering vid psykisk ohälsa och suicid

Publicerat inom området psykisk hälsa

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 16
Artikelnummer: 22248