Nationell plan för vaccination mot covid-19 (delrapportering 3)

Lyssna

Rekommendation för fortsatt vaccination av prioriterade grupper

Regeringen gav i slutet av maj 2020 Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell operativ plan för framtida vaccination mot sjukdomen covid-19. Uppdraget innefattar bland annat att ta fram en rekommendation för en prioritetsordning för vaccinationen.

Denna delredovisning i regeringsuppdraget, daterad 2021-02-04, innehåller en rekommendation för fortsatt vaccination av prioriterade grupper. I denna delredovisning expanderas den andra fasen till att inkludera fler grupper samt att grupper som ska prioriteras i fas 3 beskrivs.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 14
Artikelnummer: 21017