Nationell plan för vaccination mot covid-19 (delrapportering 1)

Lyssna

Rekommendation för prioritering av vaccination mot covid-19

Med syfte att ge tidigt skydd till personer som har störst risk att bli allvarligt sjuka eller avlida i covid-19.

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell plan för vaccination mot covid-19. Uppdraget innefattar bland annat en rekommendation för en prioritetsordning för vaccinationen, som i sig är beroende av tillgången till godkänt vaccin. Denna rekommendation är en delredovisning i regeringsuppdraget (daterad 2020-12-04).

Den här rekommendationen beskriver vilka grupper som ska erbjudas vaccination först (prioriteras). Rekommendationen är ett stöd till regionernas egna beslut om vaccination mot covid-19 och ett underlag för att kunna ta beslut utefter olika förutsättningar.

Det primära syftet med vaccinationen i det första skedet är att tidigt skydda de grupper som har störst risk att bli allvarligt sjuka eller avlida i covid-19, vilket bedöms vara personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att följande grupper vaccineras först:

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst.
  • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer enligt ovan.
  • Nära hushållskontakter till personer som har hemtjänst.

Relaterad läsning

Nationell plan för vaccination mot covid-19

Nationell plan för vaccination mot covid-19 (delrapportering 2)

Nationell plan för vaccination mot covid-19 (delrapportering 3)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 10
Artikelnummer: 20211