Nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) – En god, jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram en nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Det övergripande målet är en god jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen. Strategin innehåller även fyra långsiktiga delmål och sju åtgärdsområden. Sammantaget ska dessa bidra till måluppfyllelsen. Det övergripande målet och delmålen ska regelbundet följas upp utifrån ett antal indikatorer.

För att läsa bilagorna i dokumentet: I webbläsaren Explorer går det att klicka på gemen, i andra webbläsare behöver du spara ned pdf:en på din dator för att gemen ska fungera.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 33
Artikelnummer: 20159