Sexuell hälsa och hivprevention

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har tre uppdrag inom området hälsa och sexualitet: Hiv- och STI-prevention, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och Hälsan hos homo- och bisexuella, transpersoner, queera personer och personer med intersexvariation (hbtqi).

Utvalt innehåll

Nationell handlingsplan för SRHR 2023-2033

Handlingsplanen ska stödja genomförandet av SRHR-strategin och utgöra en gemensam plattform för SRHR-arbetet 2023–2033.

Kunskap om och attityder till hiv

Resultaten från en enkätundersökning i den svenska befolkningen om allmänhetens kunskap om och attityder till hiv.

Att lyckas med hiv-prevention

Arbetsboken belyser viktiga kvalitets­områden inom det före­byggande arbetet som kan hjälpa er att för­bättra ert projekt.

Nyheter

 • Normer påverkar bisexuellas psykiska hälsa

  Publicerad:

  Bisexuella har sämre livsvillkor, livskvalitet och hälsa än homosexuella och heterosexuella. Det visar en ny rapport som bygger på forskning i de nordiska länderna.

 • Nya rapporter: Så är det att vara äldre och leva med hiv i Sverige i dag

  Publicerad:

  Det finns en oro bland äldre personer som lever med hiv för att inte få rätt vård och omsorg under ålderdomen. Det visar två nya rapporter om bland annat erfarenhet av att åldras med hiv, vad ett gott liv innebär för äldre personer som lever med hiv och vilket behov av vård och äldreomsorg som finns.

 • Ny kartläggning av preventivmedelsanvändning bland kvinnor med migrationserfarenhet

  Publicerad:

  På uppdrag av Folkhälsomyndigheten har forskare vid Karolinska institutet gått igenom befintlig forskning om preventivmedelsanvändning bland kvinnor med migrationserfarenhet. Kartläggningen lyfter bland annat fram de faktorer som kan skapa hinder eller möjligheter för användning av preventivmedel.

Fler nyheter

Publikationer

Fler publikationer