Sexuell hälsa och hivprevention

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har tre uppdrag inom området hälsa och sexualitet: Hiv- och STI-prevention, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och Hälsan hos homo- och bisexuella, transpersoner, queera personer och personer med intersexvariation (hbtqi).

Utvalt innehåll

Nationell handlingsplan för SRHR 2023-2033

Handlingsplanen ska stödja genomförandet av SRHR-strategin och utgöra en gemensam plattform för SRHR-arbetet 2023–2033.

Kunskap om och attityder till hiv

Resultaten från en enkätundersökning i den svenska befolkningen om allmänhetens kunskap om och attityder till hiv.

Att lyckas med hiv-prevention

Arbetsboken belyser viktiga kvalitets­områden inom det före­byggande arbetet som kan hjälpa er att för­bättra ert projekt.

Nyheter

 • Ny kartläggning av preventivmedelsanvändning bland kvinnor med migrationserfarenhet

  Publicerad:

  På uppdrag av Folkhälsomyndigheten har forskare vid Karolinska institutet gått igenom befintlig forskning om preventivmedelsanvändning bland kvinnor med migrationserfarenhet. Kartläggningen lyfter bland annat fram de faktorer som kan skapa hinder eller möjligheter för användning av preventivmedel.

 • Så kan elevhälsans arbete med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter stärkas

  Publicerad:

  Personal inom elevhälsan tycker att området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) utgör en viktig del i ungas liv och utveckling. Men det finns risk att elevernas tillgång till kunskap och insatser blir ojämlik, och dessutom saknas en nationell uppföljning. Det visar en ny rapport.

 • Ungas hälsa, relationer och sexliv undersöks i studie

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten ska undersöka 16–29-åringars sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, SRHR, genom en enkät som skickas ut i höst. Resultaten från undersökningen kommer att användas som ett underlag för hälsofrämjande och förebyggande insatser inom området.

Fler nyheter

Publikationer

Fler publikationer