Sexuell hälsa och hivprevention

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har tre uppdrag inom området hälsa och sexualitet: Hiv- och STI-prevention, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och Hälsan hos homo- och bisexuella, transpersoner, queera personer och personer med intersexvariation (hbtqi).

Utvalt innehåll

Nationell handlingsplan för SRHR 2023-2033

Handlingsplanen ska stödja genomförandet av SRHR-strategin och utgöra en gemensam plattform för SRHR-arbetet 2023–2033.

Kunskap om och attityder till hiv

Resultaten från en enkätundersökning i den svenska befolkningen om allmänhetens kunskap om och attityder till hiv.

Att lyckas med hiv-prevention

Arbetsboken belyser viktiga kvalitets­områden inom det före­byggande arbetet som kan hjälpa er att för­bättra ert projekt.

Nyheter

 • Ny undersökning visar på fortsatt låg kunskap om hiv

  Publicerad:

  Bara fyra av tio i den svenska befolkningen känner till att välbehandlad hiv inte överförs vid sex. Det visar en enkätundersökning som Folkhälsomyndigheten genomfört. Cirka fem tusen personer mellan 16 och 97 år deltog i studien.

 • Ökad kunskap om migranter som lever med hiv

  Publicerad:

  Internationell forskning visar att stigma kring hiv och rasism orsakar en högre grad av psykisk ohälsa och utsatthet hos icke-vita hbtqi-personer. Samtidigt kan socialt stöd minska dessa konsekvenser. Bland migranter i Sverige som lever med hiv kopplas de flesta utmaningarna snarare till den sociala etableringen som migrant, än att leva med hiv. Det visar en ny intervjustudie.

 • Vaccin mot apkoppor kan ges till fler

  Publicerad:

  Ett nytt sätt att ge vaccinet mot apkoppor gör att vaccinet räcker till fler personer. Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu vaccination som förebyggande behandling också till personer med en påtagligt hög risk att utsättas för apkoppsvirus. Andra smittskyddsåtgärder krävs dock även fortsatt för att bromsa spridningen av apkoppor.

Fler nyheter

Publikationer

Fler publikationer