Dokumentet kan användas som mall för presentationer av den nationella strategin för SRHR. Presentationen är i pdf-format.

När du använder materialet gäller följande:

  • Användare kan utveckla presentationen utifrån behov.
  • ”Grafik Folkhälsomyndigheten” behöver alltid anges intill infografik.

Relaterad läsning