Nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR) – En mall för presentationer av SRHR-strategin

Lyssna

Dokumentet kan användas som mall för presentationer av den nationella strategin för SRHR. Presentationen är i pdf-format.

När du använder materialet gäller följande:

  • Användare kan utveckla presentationen utifrån behov.
  • ”Grafik Folkhälsomyndigheten” behöver alltid anges intill infografik.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 23
Artikelnummer: 22268