Informationsmaterial om SRHR-strategin

Lyssna

Här finns infografik som du kan ladda ner och använda för att sprida information om SRHR-strategin. Materialet är tillgängligt för regioner, kommuner, myndigheter, civilsamhällesorganisationer och andra berörda aktörer.

En mall för presentationer av SRHR-strategin

Infografik för nedladdning

Så sparar du en bild

Ange alltid ”Grafik: Folkhälsomyndigheten” intill infografik.

  • Pc: Högerklicka på länken under bilden och välj "Spara mål som". Välj var du vill spara bilden.
  • Mac: Håll ner Ctrl-knappen samtidigt som du klickar på länken under bilden. Välj var du vill spara bilden.

Illustration, alla fyra delmål med text och siffra i varje del.

Alla delmål med text och siffra (png)

Illustration, alla fyra delmål med text i varje del.

Alla delmål med text (png)

Illustration, alla fyra delmål.

Alla delmål (png)

Illustration, ett av fyra delmål.

Delmål 1 (png)

Illustration, delmål två av fyra delmål.

Delmål 2 (png)

Illustration, delmål tre av fyra delmål.

Delmål 3 (png)

Illustration, delmål fyra av fyra delmål.

Delmål 4 (png)

Illustration över olika åtgärdsområden.

Övergripande mål, delmål och åtgärdsområden (png)

Illustration av utgångspunkter inom SRHR.

Utgångspunkter (png)

Illustration över prioriterade målgrupper.

Prioriterade målgrupper inom SRHR (png)

Aktörer inom SRHR-området

Aktörer (png)

Aktörer inom SRHR-området

Aktörer 2 (jpg)

Läs mer

Publikationer