Nationella informationsinsatser om vaccination mot covid-19 2022 – Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag (S2020/09553)

Lyssna

Rapporten sammanfattar Folkhälsomyndighetens fortsatta arbete med kommunikationsinsatser om vaccination mot covid-19 under 2022. Regeringsuppdraget förlängdes under 2022 och rapporten bygger vidare på den redovisning som lämnades in till Socialdepartementet i december 2021, se nedan under relaterad läsning.

Detta är en slutrapportering av regeringsuppdraget att genomföra samordnade nationella informationsinsatser om vaccination mot covid-19 riktade till allmänheten. Rapporten riktar sig även till tjänstemän och kommunikatörer vid nationella, regionala och lokala myndigheter.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 29
Artikelnummer: 23037