Nationella myndigheters verksamhet inom ANDTS 2021

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har sammanställt en rapport som beskriver nationella myndigheters arbete inom ANDTS-området under 2021.

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag av regeringen att stödja genomförandet av politiken avseende alkohol, narkotika, dopnings, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025 (S2021/03343 (delvis)). I det ingår att årligen ge en bild av verksamheten som 22 nationella myndigheter har bedrivit inom ANDTS under 2021.

Rapporten ingår som en del i en delredovisning till regeringen tillsammans med tre andra rapporter:

Relaterad läsning

Det här gör vi inom ANDTS

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 17
Artikelnummer: 22058