Länsstyrelsernas ANDTS-arbete 2021 – En återredovisning av länsstyrelsernas arbete med ANDTS-samordning samt alkohol- och tobakstillsyn

Lyssna

Rapporten avser Folkhälsomyndighetens återredovisning av länsstyrelsernas arbete inom ANDTS-området under 2021. Rapporten inkluderar både det samordnande ANDTS-förebyggande arbetet och tillsynsverksamheten inom områdena alkohol och tobak. Syftet är att beskriva länsstyrelsernas arbete med att stödja genomförandet av ANDTS-politiken och att synliggöra regionala och lokala utvecklingsområden samt stödbehov som framkommer genom länsstyrelsernas inrapporterade arbete. Målgrupp för rapporten är regeringen, länsstyrelserna och kommunerna. Rapporten kan även vara av intresse för myndigheter i den nationella samordningen och andra aktörer på nationell, regional och lokal nivå inom ANDTS-området.

Rapporten ingår som en del i en delredovisning till regeringen tillsammans med tre andra rapporter:

Relaterad läsning

Det här gör vi inom ANDTS

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 16
Artikelnummer: 22119